SOALAN LAZIM

LPPSA akan membiayai kos yuran guaman berkaitan penyediaan dokumentasi pembiayaan sahaja dan ianya akan diambilkira sebagai dalam jumlah pembiayaan yang ditawarkan oleh LPPSA.
Tidak, LPPSA akan membiayai kos yuran guaman berkaitan penyediaan dokumentasi pembiayaan sahaja. Kos yuran guaman berkaitan perjanjian jual beli (SPA) dan kos pindah milik adalah tidak termasuk dalam skop pembiayaan LPPSA.
Tidak. Kos yuran guaman yang tidak termasuk dalam jumlah pembiayaan adalah berikut:

i. Yuran urusan jual beli ( SPA / S&P )
ii. Kos pindah milik ( Memorandum of Transfer )
iii. Kaveat
iv. Setem Duti
v. Surat Akuan Sumpah ( Statutory Declaration )
Pemohon perlu mendapatkan sebutharga daripada peguam dan mengemukakan sebutharga tersebut dengan menggunakan template sebutharga kos yuran guaman yang disediakan oleh LPPSA dan dikemukakan bersama pemohonan.
LPPSA akan membiayai kos yuran guaman dokumentasi pembiayaan yang diuruskan oleh semua peguam sama ada panel LPPSA atau sebaliknya.
Boleh kerana pembiayaan kos yuran guaman adalah satu pilihan kepada pemohon
Jika anggaran kos yuran guaman dimohon adalah lebih rendah daripada kos yuran guaman sebenar, pemohon perlu menyelesaikan wang beza tersebut terlebih dahulu.

Jika anggaran kos yuran guaman dimohon adalah lebih tinggi daripada kos yuran guaman sebenar, wang beza tersebut akan dianggap sebagai lebihan bayaran dan akan dikembalikan kepada pemohon setelah selesai pembiayaan setelah mengambilkira hutang (owing), sekiranya ada